Motie Ouwehand: ambi­tieuze en concrete doelen voor groene school­pleinen en speel­natuur


4 juni 2013

De Kamer

gehoord de beraadslaging,

overwegende, het belang van groene schoolpleinen en speelnatuur voor de gezondheid van kinderen,

verzoekt de regering, in de begroting voor 2014 ambitieuze, concrete en afrekenbare doelen op te nemen over het percentage scholen dat een groen schoolplein heeft en/of het percentage speelnatuur in de woonomgeving van kinderen, en hiervoor voldoende middelen vrij te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, GroenLinks, PvdD, SP

Tegen

VVD, PVV, PvdA, CDA, D66, SGP