Motie Ouwehand: houdt naast veiligheid ook  behoud van keuze­vrijheid als pijler van het biotech­no­lo­gie­beleid in stand


21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een aantal nieuwe veredelingstechnieken is waarbij op DNA-niveau van het organisme wordt ingegrepen, waarvan op dit moment onduidelijk is of ze wel of niet onder de regelgeving vallen voor genetisch gemanipuleerde gewassen,

overwegende dat het vrijstellen van deze nieuwe technieken van de gg-regelgeving de keuzevrijheid van telers en consumenten kan bedreigen,

verzoekt de regering naast veiligheid ook behoud van keuzevrijheid als pijler van het biotechnologiebeleid in stand houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Smaling


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS, GrKÖ, Klein, Monasch

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet