Motie Ouwehand: eind­pro­ducten van vere­de­lings­tech­nieken waarbij op DNA-niveau is inge­grepen moeten als zodanig herkenbaar zijn


21 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van keuzevrijheid voor zowel boeren als consumenten,

spreekt uit dat eindproducten van veredelingstechnieken waarbij op DNA-niveau is ingegrepen als zodanig herkenbaar moeten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS, GrK├ľ, Klein, Monasch

Tegen

VVD, CDA, SGP, GrBvK, Houwers, VanVliet