Motie Ouwehand: hoger waterpeil als voor­waarde voor land­bouw­sub­sidie


18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de grondgebonden melkveehouderij, in tegenstelling tot andere sectoren, niet aan aanvullende voorwaarden hoeft te voldoen om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie, maar dat hun weilanden niet per definitie een positief effect hebben op natuur en milieu,

verzoekt de regering in verdrogingsgevoelige en veenweidegebieden voor het verkrijgen van de vergroeningspremie aanvullende voorwaarden te stellen aan het grondwaterpeil ten bate van de natuur en het voorkomen van veenweideafbraak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdD

Tegen

VVD, PVV, Bontes, PvdA, SP, CDA, ChristenUnie, SGP, D66, 50+