Motie Ouwehand: geen mest en bestrij­dings­mid­delen in ecolo­gische aandachts­ge­bieden


18 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het inrichten of behouden van ecologische aandachtsgebieden een van de mogelijkheden is om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie,

van mening dat de ecologische functie van deze aandachtsgebieden voorop dient te staan,

verzoekt de regering het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden uit te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen