Motie Ouwehand: herstel van de vispo­pu­laties IJsselmeer en Markermeer


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de huidige visserijdruk in het IJsselmeer en Markermeer een bedreiging vormt voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem,

constaterende, dat IMARES vangstadviezen heeft afgegeven waarmee een verdere achteruitgang van deze populaties kan worden voorkomen,

constaterende, dat verdergaande vangstreducties nodig zijn voor het herstel van de vispopulaties,

verzoekt de regering zich in te zetten voor het herstel van de vispopulaties in het IJsselmeer en Markermeer en deze inzet als uitgangspunt te nemen bij het beoordelen van vangstadviezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen