Motie Ouwehand en Jacobi over toetsing neoni­co­ti­noïden op niet-doelwit insecten


13 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer heeft verzocht, de reeds toegelaten neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen (32 372,nr. 19);

constaterende, dat naast de bij ook andere insecten, waaronder bestuivers als vlinders en hommels, mogelijk negatieve effecten van deze middelen ondervinden;

verzoekt de regering bij de uitvoering van de herbeoordeling, de reeds toegelaten neonicotinoïden tevens opnieuw te toetsen op de gezondheid van andere niet-doelwit insecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Jacobi


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, CU, VVD, SGP