Motie Ouwehand/Dibi over huis­ves­tings­sys­temen


2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat het ongewenst is, huisvestingsystemen die niet voldoen aan de Nederlandse dierenwelzijnsnormen, zoals verschillende vormen van kooihuisvesting voor kippen, te exporten naar het buitenland;

verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze kan worden voorkomen dat huisvestingssystemen die in Nederland niet langer worden toegestaan, worden geƫxporteerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Dibip


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, D66, PVDD, CU

Tegen

CDA, LVER, PvdA, PVV, SGP, VVD