Motie Ouwehand: de wette­lijke doelen waarvoor dier­proeven zijn toege­staan beperken


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat dierproeven ten behoeve van levensmiddelen of andere stoffen die niet zijn gericht op de gezondheid van mens of dier ethisch ontoelaatbaar zijn,

verzoekt de regering, de wettelijke doelen waarvoor dierproeven zijn toegestaan te beperken tot die proeven die gericht zijn op het belang van de gezondheid van mens of dier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer