Motie Ouwehand: de voor­waarden voor het uitvoeren van expe­ri­menten op bedreigde dieren aanscherpen


5 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de Europese dierproevenrichtlijn (2010/63/EU) het gebruik van bedreigde dieren, zwerfdieren en verwilderde exemplaren van huisdieren in dierproeven verboden is, waarop uitzonderingen kunnen worden gemaakt als aan een aantal voorwaarden is voldaan,

constaterende, dat de voorwaarden voor een ontheffing op het verbod op het gebruik van zwerfdieren strenger zijn dan die voor een ontheffing op het gebruik van bedreigde dieren,

verzoekt de regering zich in te zetten voor een aanscherping van de voorwaarden voor het uitvoeren van experimenten op bedreigde dieren, zodanig dat er, net als voor zwerfdieren en verwilderde exemplaren van huisdieren geldt, geen dierproeven mogen worden verricht op bedreigde dieren als er geen essentiƫle behoefte aan deze dierproeven bestaat op het terrein van de gezondheid en het welzijn van deze dieren of op het terrein van ernstige bedreigingen voor het milieu of de gezondheid van mens en dier,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, Bontes, GroenLinks, SGP, CU, 50+, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, CDA

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer