Motie Ouwehand: concrete doelen vermin­dering aantal dieren in plan van aanpak dier­proeven


7 november 2013

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in december 2014 een plan van aanpak dierproeven naar de Kamer komt,

overwegende, dat de regering de ambitie heeft het aantal dierproeven te verminderen,

overwegende, dat de Kamer met motie Thieme/Ouwehand (KS. 33400-XIII-107) heeft gevraagd om ook het aantal overtollige proefdieren terug te dringen,

verzoekt de regering, in het plan van aanpak dierproeven concrete doelen op te nemen voor vermindering van het aantal dieren dat in het kader van dierexperimenten wordt gefokt, gebruikt, en/of gedood,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangehouden

Voor

Tegen