Motie Ouwehand c.s. over verplichte etiket­tering van dierlijke producten die tot stand zijn gekomen met genetisch gema­ni­pu­leerd veevoer


16 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het voor consumenten onduidelijk is welke dierlijke producten zoals vlees, zuivel en eieren afkomstig zijn van dieren die zijn gevoerd met genetisch gemanipuleerd voer;

van mening, dat consumenten recht hebben op goede informatie over de ingrediƫnten en productiewijze van hun voedsel;

verzoekt de regering over te gaan tot verplichte etikettering van dierlijke producten die tot stand zijn gekomen met genetisch gemanipuleerd veevoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Thieme
Van Gent


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV