Motie Ouwehand c.s. over een verbod op de commer­ciële jacht op de ijsbeer


10 maart 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de habitat van de ijsbeer ten gevolge van klimaatverandering ernstig wordt bedreigd;

overwegende, dat de commerciële jacht een verdere druk legt op het voortbestaan van de ijsbeer;

constaterende, dat de ijsbeer op grond van het voorzorgsbeginsel van resolutie 9.24 in aanmerking komt voor plaatsing op Appendix I van Cites, waarmee commerciële jacht op deze soort verboden wordt;

verzoekt de regering zich sterk te maken voor een verbod op de commerciële jacht op de ijsbeer middels plaatsing op Appendix I van Cites,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Polderman
Van Gent
Snijder-Hazelhoff
Jacobi


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, LVER, PvdA, PVDD, PVV, SGP, SP, VVD

Tegen

CDA