Motie verbod op jacht­wed­strijden


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat jachtwedstrijden regelmatig plaatsvinden,

overwegende dat een wedstrijdelement het risico van aselectief afschot vergroot,

verzoekt de regering jachtwedstrijden te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen