Motie Moorlag/Arissen: Verbinding tussen de Oost­vaar­ders­plassen en het Horsterwold


28 maart 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,


overwegende dat verruiming van het leefgebied voor dieren in de Oostvaardersplassen bijdraagt aan zowel de kwaliteit van de natuur als de verbetering van de kwaliteit van leven van de dieren;


verzoekt de regering, te bevorderen en te faciliteren dat er een meer open, natuurlijke verbinding komt tussen de natuurgebieden Oostvaardersplassen en het Horsterwold,


en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Arissen


Status

Verworpen

Voor

DENK, FVD, GL, PvdD, PVV, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen voor jaarrond openstelling van Kroondomein Het Loo

Lees verder

Motie Alkaya/Van Raan: geen exportkredietverzekeringen bij risico's op mensenrechtenschendingen of milieuschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer