Motie Alkaya/Van Raan: geen export­kre­diet­ver­ze­ke­ringen bij risico's op mensen­rech­ten­schen­dingen of mili­eu­schade


3 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat internationaal zakendoen ook risico's op schending van mensenrechten en milieuschade met zich mee kan brengen;

van mening dat de Nederlandse regering niet projecten mede mogelijk moet maken die schade aan mens en milieu brengen, ook als dit betekent dat een Nederlands bedrijf een opdracht misloopt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat iedere aanvraag voor een exportkredietverzekering waarbij de risico's op schending van mensenrechten of milieuschade te groot zijn, wordt afgekeurd ongeacht het zogenaamde gelijke speelveld en de gevolgen voor de aanvragende bedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, DENK, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Moorlag/Arissen: Verbinding tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold

Lees verder

Motie Lacin/Wassenberg: uitbreiding van het statiegeldsysteem als enig alternatief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer