Motie Van Raan over het handhaven op het aantal vlieg­tuig­be­we­gingen


22 maart 2018

Motie Van Raan over het handhaven op het aantal vliegtuigbewegingen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er wel sprake van anticiperend handhaven op de huidige grenswaarden voor geluid conform de regels van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol (NNHS), maar niet op het maximale aantal vluchten,

verzoekt de regering handhaving te laten plaatsvinden op alle gemaakte afspraken, waaronder ook het maximale aantal vliegtuigbewegingen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Kröger/Van Raan: een maximumaantal vluchten voor klein zakelijk verkeer

Lees verder

Motie Van Raan over het terugbrengen van het aantal nachtvluchten naar 29.000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer