Motie Kröger/Van Raan over RTHA mededelen dat een door de omgeving gedragen proces een voor­waarde is voor besluiten over de toekomst van de lucht­haven


7 juli 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende, dat met het afhaken van de bewonersvertegenwoordigers en de omliggende gemeenten, het participatieproces voor de toekomst van RTHA is mislukt;

Overwegende dat hiermee niet is voldaan aan een van de belangrijkste voorwaarden;

Verzoekt de regering, om de uitkomst van het nu lopende proces te negeren en RTHA mede te delen dat een door de omgeving gedragen proces een voorwaarde is voor besluiten over de toekomst van de luchthaven;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kröger
Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, BIJ1, Volt, PVV, PvdA, PvdD, GL, SGP, SP

Tegen

FVD, CDA, D66, CU, VVD, DENK, SGP, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga