Motie Van Raan over geen lucht­ha­ven­ver­keers­be­sluit voor Rotterdam the Hague Airport vast­stellen tot er een krimp­sce­nario is uitge­werkt


7 juli 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bewonersvertegenwoordigers het participatieproces rondom Rotterdam the Hague Airport hebben verlaten omdat men weigert over krimp van de luchthaven te spreken,

constaterende dat de gemeente Rotterdam om die reden het voorlopig pakket niet wil ondertekenen,

constaterende dat de provinciale Staten van Zuid-Holland uitspreken dat het proces als mislukt beschouwd moet worden en inwoners nu gelijkwaardig betrokken moeten worden,

verzoekt de regering om de directie van Rotterdam the Hague Airport te vragen een krimpscenario uit te werken en de bewonersvertegenwoordigers daar volwaardig bij te betrekken,

verzoekt de regering tot dit scenario is uitgewerkt geen luchthavenverkeersbesluit voor Rotterdam the Hague Airport vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer