Motie Van Raan over de groei­clausule uit het verdrag halen


6 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili expliciet groei van de luchtvaart als doel heeft,

constaterende dat verdere groei van de luchtvaart niet te verenigen is met de klimaatcrisis,

constaterende dat de regering Schiphol wil laten krimpen naar 440.000 vliegbewegingen per jaar en groei van de luchtvaart dus ook niet langer regeringsbeleid is,

verzoekt de regering deze groei-clausule uit het verdrag te halen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen