Motie Kröger, Lacin, en Van Esch: afzien kappen duizenden bomen langs A9 voor aanleg verzor­gings­plaats en tank­station


3 december 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Rijkswaterstaat voornemens is om langs de A9 honderden bomen te kappen voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation en hierover grote onrust is ontstaan in Ouderkerk aan de Amstel;

overwegende dat de bomen de snelweg deels aan het gezicht en het gehoor onttrekken en we eerder meer dan minder bomen nodig hebben;

overwegende dat in de regio benzine niet schaars is en er binnen enkele kilometers omtrek 16 tankstations 24 uur per dag geopend zijn;

verzoekt de regering, om af te zien van het kappen van duizenden gezonde bomen langs de A9 voor de aanleg van een verzorgingsplaats inclusief tankstation,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger

Laçin

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Tegen