Motie Van Raan: mini­ma­li­seren mili­eu­hinder door lucht­vaart­sector


26 september 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Rli (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) adviseerde om het ALARA-beginsel (‘as low as reasonably achievable’) toe te passen op milieuhinder;

Verzoekt de regering, het ALARA-beginsel toe te passen in relatie tot milieuhinder door de luchtvaartsector,

En gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, Van Haga