Motie Van Raan: reductie CO2-uitstoot prio­riteit geven boven reali­seren econo­mische groei


14 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit de Klimaat- en Energieverkenning 2019 blijkt dat de Nederlandse CO2-reductie fors tegenvalt mede door de hoge economische groei;

overwegende dat beleid dat gericht is op economische groei zonder ontkoppeling tussen groei en CO2-uitstoot per definitie zal leiden tot meer CO2-uitstoot;

verzoekt de regering de reductie van CO2-uitstoot prioriteit te geven boven het realiseren van economische groei, in ieder geval zolang groei en CO2-uitstoot niet ontkoppeld zijn,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, Van Haga