Motie haal de vos van de vrij­stel­lings­lijst af


27 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vos een beschermde diersoort is in de Wet Natuurbescherming,

constaterende dat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat, wat betekent dat er gedurende het gehele jaar, ook in de draag- en zoogtijd, overal in Nederland afschot mag plaatsvinden zonder dat hoeft te worden aangetoond dat er in een gebied sprake is van schade of overlast,

verzoekt de regering de vos van de vrijstellingslijst te halen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten – Arissen


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie afschaffing landelijke vrijstellingslijst

Lees verder

Motie haal het konijn van de vrijstellingslijst af

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer