Motie Graus/Wassenberg over een levenslang verbod op het houden van dieren voor reci­di­ve­rende dieren­beulen


2 december 2021
De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering een levenslang verbod op het houden van dieren mogelijk te maken voor recidiverende dierenbeulen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus
Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

FVD, PVV, PvdA, PvdD, VVD, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

BBB, CDA, D66, CU, SGP