Motie Ouwehand: geen wildgroei aan biomas­sa­cen­trales


15 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet geen nieuwe projecten wil die leiden tot meer stikstofuitstoot,

constaterende dat uit recent onderzoek van DNV-GL blijkt dat biomassacentrales significant meer stikstof uitstoten dan kolen- en gascentrales,

constaterende dat het kabinet de komende jaren vele miljarden subsidie uit wil geven voor de bouw van nieuwe biomassacentrales, zonder inzicht in de effecten te hebben verschaft aan de Kamer,

spreekt uit, dat er geen wildgroei aan biomassacentrales mag komen,

verzoekt de regering vóór de behandeling van de begroting EZK de Kamer te informeren over de effecten van de (voorgenomen subsidies voor de) bouw van nieuwe biomassacentrales,

en gaat over tot de orde van dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

Van Haga, vKA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, VVD