Motie Van Raan: snelheid van CO2-reductie als leidend criterium


20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in een ‘klimaateconomie’ de mens onderdeel is van het rijke en complexe ecosysteem met respect voor de intrinsieke waarde van natuur;

verzoekt de regering, om bij het nemen van klimaatmaatregelen snelheid van CO2-reductie als leidend criterium te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, Van Haga