Motie Van Raan over brede welvaart in beleids­cyclus


26 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van belang is dat de brede, ontkokerde scope van de Monitor Brede Welvaart ook in de rest van het jaar overeind blijft;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer er al verschillende malen voor gepleit heeft de Monitor Brede Welvaart onderdeel te maken van de algehele besluitvorming over de besteding van publiek geld;

constaterende dat het ook de wens is van de kamer om het Brede Welvaartsbegrip bij de beleids- en begrotingscyclus te betrekken;

constaterende dat dit weliswaar een ingewikkelde, maar waardevolle zoektocht is;

constaterende dat vooral in het licht van de Coronacrisis, waarbij ingrijpende beslissingen worden genomen die de brede welvaart beïnvloeden, inzicht van belang is;

verzoekt de regering te onderzoeken of bij voorgenomen beleid een korte bondige bespiegeling over brede welvaart “hier en nu”, “later” en “elders” kan worden gepresenteerd (die kan helpen bij de ontkokering van beleidsterreinen),

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK

Tegen

Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, VVD