Motie Van Raan over brede welvaart in de Comp­ta­bi­li­teitswet


26 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Comptabiliteitswet een bepaling bevat (artikel 3.1), dat ieder beleidsvoorstel waarover gecommuniceerd wordt naar de Kamer dient te worden toegelicht in termen van nagestreefde beleidsdoelstellingen, in te zetten instrumenten, de verwachte doeltreffendheid en doelmatigheid en financiële gevolgen;

overwegende dat beleid altijd de welvaart in de breedste zin van het woord zou moeten vergroten;

overwegende dat van veel voorstellen onduidelijk is hoe ze bijdragen aan de brede welvaart;

verzoekt de regering om artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet uit te breiden met een bepaling dat alle voorstellen worden vergezeld met een toelichting over hun bijdrage aan de brede welvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, SP, GKVK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, GL, Van Haga