Motie Bouchal­likht/Van Esch over alle stoffen in Beaumix normeren


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bodemas – een restproduct van afvalverbranding – de basis is van de bouwstof Beaumix,

constaterende dat na het gebruik van Beaumix bij de aanleg van de N206 veel onrust is ontstaan in Katwijk, omdat er verbrande batterijen, stukken plastic en zware metalen in werden gevonden,

overwegende dat een groot deel van de stoffen in Beaumix momenteel ongenormeerd zijn, waardoor daar niet op kan worden gehandhaafd,

verzoekt de regering alle stoffen in Beaumix te normeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikht
Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Vestering over zorgen dat omgevingsdiensten beschikken over de benodigde gegevens om toezicht te houden op dieraantallen

Lees verder

Motie Bouchallikht/Van Esch over het percentage voor los metallisch ijzer verder verlagen dan 1%

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer