Motie Beckerman/Wassenberg over een tijdspad om dier­proeven voor veilig­heids­testen te beëin­digen


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, er landen zijn met een concreet tijdspad om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen,

overwegende dat, proeven op dieren doorgaans slecht voorspellen welke effecten chemische stoffen hebben op mensen,

verzoekt de regering, om een tijdspad te maken om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, SGP