Motie Beckerman/Wassenberg over een tijdspad om dier­proeven voor veilig­heids­testen te beëin­digen


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat, er landen zijn met een concreet tijdspad om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen,

overwegende dat, proeven op dieren doorgaans slecht voorspellen welke effecten chemische stoffen hebben op mensen,

verzoekt de regering, om een tijdspad te maken om dierproeven voor veiligheidstesten te beëindigen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman

Wassenberg


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Beckerman/Wassenberg over toezien dat minimaal 50% van de inspecties van de NVWA bij vergunninghouders van proefdieren onaangekondigd is

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over onderzoeken op welke manier de Rijksbegroting op eenduidige en uniforme wijze inzicht kan geven in de uitgaven aan concrete doelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer