Motie Beckerman/Wassenberg over toezien dat minimaal 50% van de inspecties van de NVWA bij vergun­ning­houders van proef­dieren onaan­ge­kondigd is


7 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in 2020 in totaal 146 inspecties zijn uitgevoerd bij vergunninghouders,

constaterende dat slechts 12% van deze inspecties onaangekondigd gebeurde,

overwegende dat hierdoor mogelijk een minder accuraat beeld ontstaat van de werkende praktijk van vergunninghouders,

verzoekt de regering, toe te zien dat minimaal 50% van de inspecties van de NVWA bij vergunninghouders onaangekondigd is en de resultaten hiervan op te nemen in het volgende jaaroverzicht dierproeven en proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

BBB, FVD, CDA, D66, CU, VVD, SGP