Motie Beckerman/Vestering over het verbieden van het doden van haantjes


10 juni 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat er jaarlijks in Nederland zo’n 40 miljoen hanenkuikens worden gedood omdat ze economisch geen waarde hebben;

Overwegende, dat dit onnodig is omdat er alternatieven zijn;

Overwegende, dat Frankrijk en Duitsland al komen met een verbod;

Spreekt uit dat het doden van haantjes verboden moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag

Beckerman

Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het toepassingsbereik van de RPE uitbreiden naar fiscale regelingen

Lees verder

Motie Vestering over diergedragsdeskundigen te betrekken bij de invulling van de open normen in de Wet dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer