Motie Van Raan over het toepas­sings­bereik van de RPE uitbreiden naar fiscale rege­lingen


9 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat fiscale regelingen conform de Comptabiliteitswet wel periodiek geëvalueerd moeten worden, maar dat de Regeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE) niet van toepassing is op fiscale regelingen;

constaterende dat er daardoor geen eisen worden gesteld aan de frequentie en kwaliteit van evaluaties ten aanzien van doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen;

constaterende dat de Rekenkamer constateert, en de Minister van Financiën het er niet mee oneens is, dat het voor meerdere fiscale regelingen zo is dat het effect niet (meer) duidelijk is;

verzoekt de regering, het toepassingsbereik van de RPE uit te breiden naar fiscale regelingen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

CDA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over een indicator voor de financiële waarde die Nederland onttrekt aan ontwikkelingslanden

Lees verder

Motie Beckerman/Vestering over het verbieden van het doden van haantjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer