Motie Beckerman & Van Raan: onderzoek inves­te­ringen in Nederland die als doel hebben het verduur­zamen van corpo­ra­tie­wo­ningen en lagere woon­lasten en waar nodig deze inves­te­ringen te onder­steunen met flan­kerend beleid bijvoor­beeld in de vorm van subsidies


15 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ABN AMRO Maas Capital bijna 200 miljoen euro investeert in het grootschalig en "gratis" plaatsen van zonnepanelen op sociale huurwoningen in delen van het Verenigd Koninkrijk;

overwegende dat in Nederland afspraken zijn gemaakt om corporatiewoningen te verduurzamen, maar dat de duurzaamheidsdoelen niet worden gehaald;

verzoekt de regering mogelijkheden te onderzoeken voor vergelijkbare investeringen in Nederland die als doel hebben het verduurzamen van corporatiewoningen en lagere woonlasten en waar nodig deze investeringen te ondersteunen met flankerend beleid bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, en de Kamer de bevindingen voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

D66, GL, SP, PvdA, CU, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer