Motie Arissen: even­wichtige man-vrouw­ver­houding in een nieuw te vormen kabinet


14 september 2017

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrouwen structureel onevenredig vertegenwoordigd zijn in alle politieke bestuurslagen,

overwegende dat het belangrijk is dat volksvertegenwoordiging een goede afspiegeling is van de samenleving,

overwegende dat een diverse samenstelling van politiek bestuur bijdraagt aan betere besluitvorming,

spreekt uit dat het wenselijk is dat een nieuw te vormen kabinet een evenwichtige man-vrouwverhouding heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.


Arissen


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, CU, 50PLUS, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer