Motie Arissen c.s.: maak een levenslang houd­verbod als zelf­standige maatregel mogelijk


20 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het houdverbod beoogt te voorkomen dat dieren wederom mishandeld of verwaarloosd worden door te verhinderen dat mensen (weer) dieren gaan houden.

constaterende dat toegezegd is dat een houdverbod als rechterlijke zelfstandige (vrijheidsbeperkende) maatregel mogelijk zal worden gemaakt,

overwegende dat voor optimale handhaving van dierenwelzijn en het voorkomen van recidive niet volstaan kan worden met een houdverbod met een maximale duur van 5 jaar,

verzoekt de regering het opleggen van een levenslang houdverbod als zelfstandige maatregel mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen

Futselaar

Graus

Buitenweg


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer