Motie Beckerman en Van Raan over de aanscherping van de maat­re­gelen voor indu­striële emissies ook van toepassing laten zijn op Tata Steel


5 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de maatregelen op het gebied van industriële emissies naar de lucht aangescherpt gaan worden ten behoeve van het Schone Lucht Akkoord;

constaterende dat inwoners rondom Tata Steel een fors hogere kans op kanker hebben; overwegende dat de aanscherping van maatregelen niet voor Tata Steel gaat gelden;

verzoekt de regering deze aanscherping van de maatregelen voor industriële emissies ook van toepassing te laten zijn op Tata Steel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Beckerman
Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, Van Haga

Tegen

FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over een verbod op het gebruik van wegwerpbekers en -voedselverpakkingen

Lees verder

Motie Van Raan en Beckerman over de CO2-uitstoot van biomassa meetellen bij de reductiedoelstelling van het kabinet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer