Motie Arissen:¬†wette­lijke regeling alleen onscha­de­lijke stoffen lozen


17 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het lozen van chemische stoffen schadelijke gevolgen kan hebben voor mens, dier, natuur en milieu,

verzoekt de regering, met een beroep op het voorzorgsbeginsel, in een wettelijke regeling op te nemen dat alleen wetenschappelijk bewezen onschadelijke stoffen geloosd mogen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer