Motie Arissen: uitstoot en lozing van GenX-stoffen verbieden


17 mei 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij uitstoten via de lucht van, en lozen van industrieel afvalwater met chemische GenX-stoffen de risico’s voor de volksgezondheid niet kunnen worden uitgesloten,

verzoekt de regering het uitstoten en het lozen van GenX-stoffen, vanuit het voorzorgsbeginsel, onmiddellijk te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, 50PLUS, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP, FvD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer