Motie Arissen: verplicht de minister aanbevelingen van de CTIVD over te nemen

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op te nemen dat aanbevelingen van de CTIVD naar aanleiding van geconstateerde overtredingen van de wet door de AIVD of MIVD, altijd moeten worden opgevolgd door de minister,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen

Status: Verworpen
Voor: GL, SP, PvdD, Denk, FvD
Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP