Motie Arissen: verbod op het delen van onge­ë­va­lu­eerde infor­matie met buiten­landse inlich­tin­gen­diensten


16 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 een verbod op te nemen op het delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten,

verzoekt de regering de bepalingen in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die deze bevoegdheid wél bieden, niet in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP

Lees onze andere moties

Motie Arissen: verplicht de minister aanbevelingen van de CTIVD over te nemen

Lees verder

Motie Arissen: verbod op het inzetten van sleepnetten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer