Motie Arissen: verbod op het delen van ongeëvalueerde informatie met buitenlandse inlichtingendiensten

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 een verbod op te nemen op het delen van ongeëvalueerde gegevens met buitenlandse inlichtingendiensten,

verzoekt de regering de bepalingen in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 die deze bevoegdheid wél bieden, niet in werking te laten treden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen

Status: Verworpen
Voor: GL, SP, PvdD, Denk, FvD
Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP