Motie Arissen: verbod op het verza­melen en bewaren van medische gegevens van burgers door inlich­tin­gen­diensten


16 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat het medisch beroepsgeheim essentieel is voor het vertrouwen van burgers in de zorgverlener, en dat het verschoningsrecht voor artsen het fundament van het beroepsgeheim vormt,

Verzoekt de regering om medische gegevens in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op dezelfde wijze te behandelen als informatie van advocaten, en dat zij medische informatie dus expliciet vrijstelt van verzameling en opslag door veiligheidsdiensten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP

Lees onze andere moties

Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van bestanden middels real-time toegang tot databestanden

Lees verder

Motie Arissen: verplicht de minister aanbevelingen van de CTIVD over te nemen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer