Motie Arissen: verbod op het verza­melen en bewaren van bestanden middels real-time toegang tot data­be­standen


16 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op te nemen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen gegevens van burgers die geen doelwit van de diensten zijn, mogen verzamelen en bewaren middels real-time toegang tot databestanden dan wel middels de databestanden die door informanten aan de diensten worden verstrekt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, DENK, FVD

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP

Lees onze andere moties

Motie Arissen: verbod op het hacken van derden

Lees verder

Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van medische gegevens van burgers door inlichtingendiensten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer