Motie Arissen: verbod op het verzamelen en bewaren van bestanden middels real-time toegang tot databestanden

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om in de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op te nemen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten geen gegevens van burgers die geen doelwit van de diensten zijn, mogen verzamelen en bewaren middels real-time toegang tot databestanden dan wel middels de databestanden die door informanten aan de diensten worden verstrekt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Arissen

Status: Verworpen
Voor: GL, SP, PvdD, Denk, FvD
Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, PvdA, CU, 50+, SGP