Motie Arissen: verbod op het gebruik van colistine in de veehou­derij


6 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de veehouderij nog altijd het laatsteredmiddelantibi-oticum voor de humane geneeskunde, namelijk colistine, gebruikt wordt;

constaterende dat uit onderzoek van Schrauwen e.a. (2017) bleek dat 24,8% van het geteste Nederlandse kippenvlees in 2015 positief getest werd op colistineresistentie en de onderzoekers constateerden dat dit zorgwekkend is;

constaterende dat er behalve bij kippen ook colistineresistentie is gevonden bij kalkoenen en kalveren;

constaterende dat het colistinegebruik in de veehouderij in het algemeen met 31% daalde in 2016, maar veranderingen in de kalkoen- en vleeskui-kensector minimaal zijn, terwijl daar in 2015 het gebruik tot 700% gestegen is;

constaterende dat in 2016 een nieuwe vorm van colistineresistentie is ontdekt; constaterende dat ook volgens het expertpanel van de SDa, de Autoriteit Diergeneesmiddelen, het colistinegebruik in de veehouderij verder omlaag moet;

constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) colistine heeft toegevoegd aan de lijst met kritische, belangrijke antibiotica met de hoogste prioriteit voor de volksgezondheid;

verzoekt de regering, het gebruik van colistine in de veehouderij te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Verworpen

Voor

GL, PvdD, PvdA, SP, DENK

Tegen

50PLUS, CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen: labelen van veehouderijsystemen voor registratie antibioticagebruik

Lees verder

Motie Beckerman/Wassenberg: Onderzoek of staat of gemeenten aandelen Eneco kunnen kopen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer