Motie Beckerman/Wassenberg: Onderzoek of staat of gemeenten aandelen Eneco kunnen kopen


7 maart 2018

De kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Eneco als een van de meest groene energiebedrijven de klimaatdoelen dichterbij kan brengen,

constaterende dat er met de eerdere verkoop van energiebedrijven innovatieafdelingen en arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan,

van mening dat het behouden van Eneco in publiek belang is,

verzoekt de regering onderzoek te doen naar het door de staat of andere gemeenten laten kopen van de aandelen van gemeentes die willen verkopen,

en gaat over tot de orde van de dag,

Beckerman
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

DENK, GL, PvdD, PvdA, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, FVD, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen: verbod op het gebruik van colistine in de veehouderij

Lees verder

Motie Wassenberg cs: Houd Eneco in publieke handen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer