Motie Van Raan/Pater­notte voor onderzoek naar nummer­por­ta­bi­liteit


4 april 2018

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat overstappen van bank door veel spaarders en beleggers en bankklanten met een betaalrekening als gecompliceerd wordt gezien omdat hun bankrekeningnummer direct gekoppeld is aan een bepaalde bank,

Overwegende dat portabiliteit van bankrekeningnummers korte tijd mogelijk is geweest in de jaren ’80 van de vorige eeuw,

Overwegende dat het IBAN-nummer onlosmakelijk verbonden is met de bank, waardoor bankklanten zich geremd voelen over te stappen naar een andere bank,

Overwegende dat vrijheid van bankenkeuze, inclusief de vrijheid om over te stappen, bijdraagt aan een gelijk speelveld voor consumenten en banken,

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe nummerportabiliteit verankerd kan worden in de bankenwet, en op korte termijn hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan
Paternotte


Status

Voor

CDA, CU, D66, DENK, FVD, GL, PvdD, PVV, PvdA, SGP, SP, VVD, 50PLUS

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Arissen: plan van aanpak zodat politie weer genoeg capaciteit krijgt

Lees verder

Motie Van Brenk/Wassenberg over het terugdringen van het gebruik van koffiebekers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer