Motie Arissen c.s. over in het arbeids­par­ti­ci­pa­tie­beleid de effecten op de brede welvaart meewegen


20 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat ‘breed welvaartsbegrip’ inhoudt dat welvaart om véél meer draait dan alleen geld, namelijk gezondheid, leven in een groene veilige leefomgeving, genoeg tijd om te zorgen voor kinderen of ouderen, een studie te volgen of vrijwilligerswerk te doen,

Verzoekt de regering bij de ontwikkeling van het arbeidsparticipatiebeleid de effecten op de brede welvaart in Nederland specifiek mee te wegen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arissen
Van Dijk
Özütok


Status

Verworpen

Voor

DENK, FVD, GL, PvdD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

CDA, CU, D66, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Arissen over het niet ontmoedigen van deeltijdwerk

Lees verder

Motie Arissen c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid van kortere werkweken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer