Motie Arissen: onderzoek gebruik van AniCare methode voor plegers van dier­mis­han­deling


4 april 2018

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in het buitenland goede resultaten worden behaald met trainingsprogramma’s volgens de AniCare methodiek van het Animals & Society Institute die specifiek gericht zijn op de behandeling van plegers van misdrijven tegen dieren en waarbij tevens interventiemogelijkheden verzameld worden zodat deze gemakkelijk door professionals terug te vinden zijn,

Verzoekt de regering te onderzoeken of trainingsprogramma’s volgens de AniCare methodiek, zoals in gebruik genomen door de New Mexico Court naar de Nederlandse situatie vertaald kunnen worden voor inzet bij plegers, zowel minder- als meerderjarigen, van dierverwaarlozing of mishandeling, en de Kamer hierover te informeren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Arissen


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Raan: Geen exportkredietverzekeringen voor fossiel gerelateerde projecten

Lees verder

Motie Arissen: geen wettelijke uitzonderingen voor voorwerpen om dieren te corrigeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer