Motie Arissen c.s.: verbied het uitstoten en lozen van GenX


21 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij het uitstoten en lozen van GenX en andere fluorverbindingen de schadelijkheid voor de volksgezondheid en het milieu niet kan worden uitgesloten,

constaterende dat de overheid de zorgplicht heeft om burgers en het milieu te beschermen,

overwegende dat in de Verenigde Staten de lozing van GenX en alle andere fluorverbindingen aan banden wordt gelegd,

verzoekt de regering het uitstoten en het lozen van GenX, vanuit het voorzorgsbeginsel, onmiddellijk te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Arissen

La?in

Kröger


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, PvdD, 50PLUS, DENK, FvD

Tegen

VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer